Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1
Letní kino 1.7.2023
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Pečovatelská služba

 Dům s pečovatelskou službou ve Tmani

Dům s pečovatelskou službou

V roce 2004 byl dán do provozu dům s pečovatelskou službou ve Tmani.

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými jednotkami ve volné proluce řadové zástavby obytnými domy podél silnice III.třídy. Objekt je navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Volné prostranství je upraveno jak pro parkování vozidel nájemníků, tak i pro jejich odpočinek. Součástí objektu je vybavení výtahem a bezbariérový přístup.

V současné době se mohou hlásit zájemci o ubytování do DPS s tím, že žadatelům bude vydán formulář žádosti a ti jej po vyplnění odevzdají na obecním úřadě kde budou zařazeni do seznamu žadatelů.

Rada obce a sociální komise přijaly na společném jednání konaném 6.8.2003 desatero podmínek pro přijetí do domu s pečovatelskou službou ve Tmani. Tyto podmínky jsou společně s formulářem řádné žádosti předávány všem žadatelům.

 1. Přednostní umístění mají občané s trvalým bydlištěm ve Tmani a osadách Lounín, Slavíky a Havlíčkův Mlýn.
 2. Dále pak občané těch obcí, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. 
 3. Občané, kteří podají řádnou žádost bez ohledu na místo bydliště, sociální komise posoudí individuálně jejich možnost přijetí, bude-li volné místo.
 4. Občané žádající o přijetí musí splňovat podmínky dané ustanovením vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění.
 5. Zdravotní stav uchazečů o přijetí bude vždy individuálně posouzen lékařem domu s pečovatelskou službou. Uchazeč musí být tak soběstačný, aby jeho zdravotní stav nevyžadoval celodenní péči.
 6. Písemná žádost o přijetí musí obsahovat veškeré potřebné údaje a vyplněný dotazník. Žádost se zasílá na adresu: Obecní úřad Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň.
 7. Sociální šetření k jednotlivým žádostem provede sociální komise, která zjišťuje důvod umístění, případně možnost jiného řešení, jako je např. rozšíření pečovatelské služby v bytě žadatele.
 8. Důvodem pro umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou není řešení bytového problému.
 9. Všechny žádosti o přijetí jsou posuzovány sociální komisí, která navrhuje přidělení bytu v DPS. O přidělení bytu rozhoduje rada obce Tmaň.
 10. V případě přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou musí občan:
 • být přihlášen k trvalému pobytu v obci Tmaň
 • dodržovat domovní řád DPS
 • využívat a hradit základní služby poskytované v domě s peč.službou

Každá žádost je přezkoumána sociální komisí. Důležitou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele. Pracovníci obecního úřadu a členové sociální komise jsou připraveni zodpovědět dotazy v případě nejasností.

ŽÁDOST o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v obci Tmaň

Pečovatelská služba Tmaň

Adresa: Sídliště 50, Tmaň 267 21
Telefon: 311 680 085

              311 689 874 vedoucí Domu s pečovatelskou službou pí. Vinšová
E-mail: ucetnidps@seznam.cz 

O nás

Pečovatelská služba Tmaň  je organizační složkou obce, statutárním zástupcem složky je starosta obce Ing. Jaromír Frühling, v čele organizace stojí vedoucí PS. Pečovatelská služba Tmaň je registrována u Krajského úřadu Středočeského  kraje, identifikátor služby 7545894. Sídlo Pečovatelské služby Tmaň  na adrese: Sídliště 190, 267 21 Tmaň.

Základní  poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Tmaň je podpora a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Službu poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech občanů včetně domu s pečovatelskou službou (terénní služba). Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,  žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům,  poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb. Posláním PS je vést občana k samostatnosti, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jeho domácnost, vést občana ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Služba jaká, komu, kde a kdy

 • poskytované úkony - pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti včetně nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla.
 • službu poskytujeme osobám s chronickým  onemocněním a seniorům
 • službu poskytujeme formou terénní v bytech občanů obce včetně obyvatel  Domu s pečovatelskou službou
 • v Domě s pečovatelskou službou Tmaň poskytujeme službu pondělí až pátek od 6:00 hodin do 16:00 hodin, terénní službu  poskytujeme v čase dle dohody s klientem
 • službu zajišťujeme v obci Tmaň a jeho místních částech
 • věková struktura cílové skupiny - dospělí (27- 64 let), mladší senioři( 65- 80 let), starší senioři( nad 80 let)

Jakým způsobem o službu požádat

Jak požádat o umístění v Domě s pečovatelskou službou Tmaň

 • osobně u vedoucí PS na OÚ Tmaň, Sídliště 50, Tmaň 267 21, tel. 311 689 874,
 • e-mail: ucetnidps@seznam.cz
 • vedoucí PS Vás seznámí  s podmínkami přijetí, předá Vám  žádost o umístění , kde zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař nebo lékař specialista
 • z evidovaných žádosti je sestavován seznam žadatelů, který projednává Sociální komise při obci Tmaň a schvaluje Rada obce
 • jedna z podmínek umístění v domě: potřeba pečovatelské služby

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje

Středočeský kraj