Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, má každý občan povinnost třídit vyprodukovaný odpad.

Následující informace se týkají odpadů od občanů, nikoliv odpadů vznikajících při podnikatelské činnosti. Ty se mohou do systému zapojit smluvním vztahem s obcí nebo si k tomu musí zajistit oprávněnou firmu.

 
Obec Tmaň je zapojena do systému  ekokom.jpg

Obce zapojené v tomto systému získávají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše tak roste spolu s účinností systému sběru.

 

Jak mohou občané obce Tmaň nakládat s odpady

Kontejnery na tříděný odpad:

 

SKLO BÍLÉ

 bílý kontejner.jpg

Bílé kontejnery jsou určeny výhradně pro sběr čirého skla.

 

SKLO BAREVNÉ

zeleny kontej.jpg

Patří sem: sklo čiré i barevné (pokud v místě není organizován oddělený sběr čirého skla),
nevratné skleněné lahve od nápojů, velké skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné vázy, sklenice, dózy apod.   

Nepatří sem: zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramika a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky, televizní obrazovky a počítačové monitory, lahvičky od léčiv

 

 

 PLASTY

žlutý kontejner.jpg

Patří sem: stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená), igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do, sběrných nádob vymývat), mikrotenové sáčky, vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, polystyren 

Nepatří sem: znečištěné plastové nádoby, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly (nápojové kartony)

 

NÁPOJOVÉ KARTONY

 nápojové kartony.png

Patří sem: veškeré vícevrstvé obaly (tzv. "krabice") od nápojů, mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin (vyprázdněné a stlačené)

Nepatří sem: jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky), nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání, lakování lepení apod.)
nevyprázdněné nápojové kartony 

 

PAPÍR A LEPENKA

 papír a lepenka.jpg

Patří sem: noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír (včetně spon a svorek), reklamní letáky, knihy – bez potažených hřbetů, brožury, papírové krabice – rozložené, vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky 

Nepatří sem: mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky a ručníky, papírové pleny, uhlový (propisovací papír), voskový papír, pauzovací papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly (nápojové kartony) 

 

TEXTIL

 textil.jpg

Do kontejnerů můžete odložit své nepotřebné šatstvo (dámské, pánské i dětské), sezonnost nerozhoduje.
Obuv v použitelném stavu - spárovaná či zabalená tak, aby se pár nerozdělil,
oděvní doplňky, hračky, drobný bytový textil, lůžkoviny, apod.  Vše prosíme zabalené, suché
a v nejlepším případě čisté - v každé fázi zpracování s textilem pracují lidé holýma rukama.

Odpadní textil, rozbité boty, věci znečištěné, zapáchající, plesnivé či velmi zničené patří do sběrného dvora či do směsného odpadu, kde skončí ve spalovně jako palivo. 

Do kontejnerů také nepatří koberce, matrace a velká zavazadla.

 

Svoz tříděného odpadu probíhá v případě plastu a papíru každý týden, u ostatního odpadu na vyžádání, vždy tehdy, pokud je kapacita kontejneru naplněna…

 

 

SMĚSNÝ ODPAD

směsný odpad.jpg

Do směsného odpadu patří to, co nelze vytřídit jinam. Do těchto nádob nepatří nebezpečné odpady, žhavý i teplý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň!!!

 

Svoz směsného odpadu v obci probíhá jednou za 14 dní (ob týden), kdy jeden týden se vyvážejí popelnice ve Tmani a druhý týden na Louníně.

 

 

DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

drobné elektrozařízení.jpg

Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek),např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.

Tento kontejner se nachází v budově obecního úřadu.

 

 

BIOODPAD

bioodpad.jpg

Patří sem: posekaná tráva, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), řezanka a větvičky z ořezu keřů, zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.) květináče z lepenky a rašeliny, slupky z citrusových plodů, sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky.

Větve je nutné ukládat vedle kontejneru na bioodpad!

Nepatří sem: podestýlka od drobných domácích zvířat, pleny, pytlíky z vysavače
oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových, salátů, oleje, kosti.

 

Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí nebo dle naplnění kapacity.

 

Seznam stanovišť nádob na tříděný a biologický odpad

  

Sběrný dvůr:

Sběrný dvůr mohou využívat občané s trvalým pobytem v obci Tmaň, Lounín, Slavíky a Havlíčkův mlýn.

Otevírací doba sběrného dvora:

ST: 15:00 - 18:00         NE: 9:00 - 11:00

Ve sběrném dvoře můžete odevzdat:

  • Velké elektrozařízení – pračky, lednice, televizory apod.
  • Jedlé oleje
  • Zeminu
  • Nebezpečný odpad – pneumatiky, plechovky od barev, olejů apod.

Na sběrném dvoře nelze ukládat stavební odpad!

Obec Tmaň zajišťuje odvoz odpadu z území obce Tmaň, Lounín, Slavíky, Havlíčkův Mlýn na Sběrný dvůr.

K tomuto účelu pronajímá kontejnery:

  • malý kontejner (objem: 6 m3)           
  • bioodpad - 6 m3                                                                          300,- Kč
  • Senioři nad 65 let mají 1x ročně možnost přistavení kontejneru k bydlišti zdarma (ná základě žádosti na OÚ)
  • komunální odpad(mimo stavebního materiálu)                  800,- Kč
  • stavební odpad - 2,5 (suť, cihly, střešní materiál atd.)       dle fakturace ze skládky Stašov
  • velký kontejner (objem: 10 m3) max do 5 t                        na dotaz

Jak předcházet vzniku odpadů: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu/$FILE/OODP-pruvodce_obcan-20170201.pdf

Celkové náklady za odpadové hospodářství obce Tmaň za rok 2021 byly 2 043 751,- Kč.

Druh odpadu

 Zaplaceno

papír

137 352 Kč

plast

171 294 Kč

sklo

25 959 Kč

nápojové obaly

12 754 Kč

nebezpečné odpady

42 347 Kč

komunální opad

1 038 456 Kč

sběrný dvůr

615 589 Kč

Celkem

2 043 751 Kč

 

cesta odpadu.jpg