mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

I. Směrnice 2021

I. Směrnice

Upozorňujeme občany, že došlo ke změně při vyplácení příspěvků na školu v přírodě.

Příspěvěk bude nyní vyplácen po konání akce na základě:

 II. Vnitřní předpisy

III. Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 30.12.2017
Obecně zavázná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shoromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tmaň  1.7.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o vedení technické mapy obce  1.4.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tmaň 3.1.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

2.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 2.1.2020

 IV.  Jednací řád Zastupitelstva obce Tmaň

V. Důležité zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech