mapa

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Pečovatelská služba

 Dům s pečovatelskou službou ve Tmani

V roce 2004 byl dán do provozu dům s pečovatelskou službou ve Tmani.

 

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými jednotkami ve volné proluce řadové zástavby obytnými domy podél silnice III.třídy. Objekt je navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Volné prostranství je upraveno jak pro parkování vozidel nájemníků, tak i pro jejich odpočinek. Součástí objektu je vybavení výtahem a bezbariérový přístup.

V současné době se mohou hlásit zájemci o ubytování do DPS s tím, že žadatelům bude vydán formulář žádosti a ti jej po vyplnění odevzdají na obecním úřadě kde budou zařazeni do seznamu žadatelů.

 

Rada obce a sociální komise přijaly na společném jednání konaném 6.8.2003 desatero podmínek pro přijetí do domu s pečovatelskou službou ve Tmani. Tyto podmínky jsou společně s formulářem řádné žádosti předávány všem žadatelům.

 1. Přednostní umístění mají občané s trvalým bydlištěm ve Tmani a osadách Lounín, Slavíky a Havlíčkův Mlýn.
 2. Dále pak občané těch obcí, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. 
 3. Občané, kteří podají řádnou žádost bez ohledu na místo bydliště, sociální komise posoudí individuálně jejich možnost přijetí, bude-li volné místo.
 4. Občané žádající o přijetí musí splňovat podmínky dané ustanovením vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění.
 5. Zdravotní stav uchazečů o přijetí bude vždy individuálně posouzen lékařem domu s pečovatelskou službou. Uchazeč musí být tak soběstačný, aby jeho zdravotní stav nevyžadoval celodenní péči.
 6. Písemná žádost o přijetí musí obsahovat veškeré potřebné údaje a vyplněný dotazník. Žádost se zasílá na adresu: Obecní úřad Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň.
 7. Sociální šetření k jednotlivým žádostem provede sociální komise, která zjišťuje důvod umístění, případně možnost jiného řešení, jako je např. rozšíření pečovatelské služby v bytě žadatele.
 8. Důvodem pro umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou není řešení bytového problému.
 9. Všechny žádosti o přijetí jsou posuzovány sociální komisí, která navrhuje přidělení bytu v DPS. O přidělení bytu rozhoduje rada obce Tmaň.
 10. V případě přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou musí občan:
 • být přihlášen k trvalému pobytu v obci Tmaň
 • dodržovat domovní řád DPS
 • využívat a hradit základní služby poskytované v domě s peč.službou

 

Každá žádost je přezkoumána sociální komisí. Důležitou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele. Pracovníci obecního úřadu a členové sociální komise jsou připraveni zodpovědět dotazy v případě nejasností.

 

ŽÁDOST o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v obci Tmaň

 

 

Pečovatelská služba Tmaň


Adresa: Sídliště 50, Tmaň 267 21
Telefon: 311 680 085

              311 689 874 vedoucí Domu s pečovatelskou službou pí. Vinšová
Email: ucetnidps@seznam.cz 

 

O nás

Pečovatelská služba Tmaň  je organizační složkou obce, statutárním zástupcem složky je starosta obce Ing. Jaromír Frühling, v čele organizace stojí vedoucí PS. Pečovatelská služba Tmaň je registrována u Krajského úřadu Středočeského  kraje, identifikátor služby 7545894. Sídlo Pečovatelské služby Tmaň  na adrese: Sídliště 190, 267 21 Tmaň.

 

Základní  poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Tmaň je podpora a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Službu poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech občanů včetně domu s pečovatelskou službou (terénní služba). Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,  žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům,  poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb. Posláním PS je vést občana k samostatnosti, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jeho domácnost, vést občana ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

 

Služba jaká, komu, kde a kdy

 • poskytované úkony - pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti včetně nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla.
 • službu poskytujeme osobám s chronickým  onemocněním a seniorům
 • službu poskytujeme formou terénní v bytech občanů obce včetně obyvatel  Domu s pečovatelskou službou
 • v Domě s pečovatelskou službou Tmaň poskytujeme službu pondělí až pátek od 6:00 hodin do 16:00 hodin, terénní službu  poskytujeme v čase dle dohody s klientem
 • službu zajišťujeme v obci Tmaň a jeho místních částech
 • věková struktura cílové skupiny - dospělí (27- 64 let), mladší senioři( 65- 80 let), starší senioři( nad 80 let)

  

Jakým způsobem o službu požádat

 

Jak požádat o umístění v Domě s pečovatelskou službou Tmaň

 • osobně u vedoucí PS na OÚ Tmaň, Sídliště 50, Tmaň 267 21, tel. 311 689 874,
 • e-mail: ucetnidps@seznam.cz
 • vedoucí PS Vás seznámí  s podmínkami přijetí, předá Vám  žádost o umístění , kde zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař nebo lékař specialista
 • z evidovaných žádosti je sestavován seznam žadatelů, který projednává Sociální komise při obci Tmaň a schvaluje Rada obce
 • jedna z podmínek umístění v domě: potřeba pečovatelské služby

 

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje

Logo - česká verze.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obectman.cz

Registrujte se zde

Náš mapový portál - nově aktualizovaný

https://app.gisonline.cz/tman

bannerGO_125x250.png

POLICIE

http://www.policie.cz/rs_atlantic/project/section.php?ids=183

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TMAŇ

https://www.skola-tman.cz/

PŘEHLED ZUBNÍCH POHOTOVOSTÍ

http://www.dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=282

HLÁŠENÍ ROZHLASU

Hlaseni-web-banner-I-Tman.png

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Návštěvnost stránek

254361