Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Tradiční jarní burza oblečení
11
Tradiční jarní burza oblečení
12
Tradiční jarní burza oblečení
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
Zápis do I. třídy ZŠ Tmaň
23 24 25 26 27
Vítání jara Na Koledníku
28
29 30
Pálení čarodějnic
1 2
Zápis do MŠ
3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Pečovatelská služba

 Dům s pečovatelskou službou ve Tmani

Dům s pečovatelskou službou

V roce 2004 byl dán do provozu dům s pečovatelskou službou ve Tmani.

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního obytného domu s 36 bytovými jednotkami ve volné proluce řadové zástavby obytnými domy podél silnice III.třídy. Objekt je navržen ve tvaru písmena T a je zapuštěn do svahu. Volné prostranství je upraveno jak pro parkování vozidel nájemníků, tak i pro jejich odpočinek. Součástí objektu je vybavení výtahem a bezbariérový přístup.

V současné době se mohou hlásit zájemci o ubytování do DPS s tím, že žadatelům bude vydán formulář žádosti a ti jej po vyplnění odevzdají na obecním úřadě kde budou zařazeni do seznamu žadatelů.

Rada obce a sociální komise přijaly na společném jednání konaném 6.8.2003 desatero podmínek pro přijetí do domu s pečovatelskou službou ve Tmani. Tyto podmínky jsou společně s formulářem řádné žádosti předávány všem žadatelům.

 1. Přednostní umístění mají občané s trvalým bydlištěm ve Tmani a osadách Lounín, Slavíky a Havlíčkův Mlýn.
 2. Dále pak občané těch obcí, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby. 
 3. Občané, kteří podají řádnou žádost bez ohledu na místo bydliště, sociální komise posoudí individuálně jejich možnost přijetí, bude-li volné místo.
 4. Občané žádající o přijetí musí splňovat podmínky dané ustanovením vyhlášky č. 182/1991 Sb., v platném znění.
 5. Zdravotní stav uchazečů o přijetí bude vždy individuálně posouzen lékařem domu s pečovatelskou službou. Uchazeč musí být tak soběstačný, aby jeho zdravotní stav nevyžadoval celodenní péči.
 6. Písemná žádost o přijetí musí obsahovat veškeré potřebné údaje a vyplněný dotazník. Žádost se zasílá na adresu: Obecní úřad Tmaň, Sídliště 50, 267 21 Tmaň.
 7. Sociální šetření k jednotlivým žádostem provede sociální komise, která zjišťuje důvod umístění, případně možnost jiného řešení, jako je např. rozšíření pečovatelské služby v bytě žadatele.
 8. Důvodem pro umístění žadatele do domu s pečovatelskou službou není řešení bytového problému.
 9. Všechny žádosti o přijetí jsou posuzovány sociální komisí, která navrhuje přidělení bytu v DPS. O přidělení bytu rozhoduje rada obce Tmaň.
 10. V případě přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou musí občan:
 • být přihlášen k trvalému pobytu v obci Tmaň
 • dodržovat domovní řád DPS
 • využívat a hradit základní služby poskytované v domě s peč.službou

Každá žádost je přezkoumána sociální komisí. Důležitou součástí žádosti je vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele. Pracovníci obecního úřadu a členové sociální komise jsou připraveni zodpovědět dotazy v případě nejasností.

ŽÁDOST o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v obci Tmaň

Pečovatelská služba Tmaň

Adresa: Sídliště 50, Tmaň 267 21
Telefon: 311 680 085

              311 689 874 vedoucí Domu s pečovatelskou službou pí. Vinšová
E-mail: ucetnidps@seznam.cz 

O nás

Pečovatelská služba Tmaň  je organizační složkou obce, statutárním zástupcem složky je starosta obce Ing. Jaromír Frühling, v čele organizace stojí vedoucí PS. Pečovatelská služba Tmaň je registrována u Krajského úřadu Středočeského  kraje, identifikátor služby 7545894. Sídlo Pečovatelské služby Tmaň  na adrese: Sídliště 190, 267 21 Tmaň.

Základní  poslání služby

Posláním Pečovatelské služby Tmaň je podpora a pomoc občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, občanům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Službu poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech občanů včetně domu s pečovatelskou službou (terénní služba). Pečovatelská služba podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí,  žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do běžného života. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům,  poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb. Posláním PS je vést občana k samostatnosti, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jeho domácnost, vést občana ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Služba jaká, komu, kde a kdy

 • poskytované úkony - pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti včetně nákupů, pochůzek, praní a žehlení prádla.
 • službu poskytujeme osobám s chronickým  onemocněním a seniorům
 • službu poskytujeme formou terénní v bytech občanů obce včetně obyvatel  Domu s pečovatelskou službou
 • v Domě s pečovatelskou službou Tmaň poskytujeme službu pondělí až neděle od 7:00 hodin do 19:00 hodin, terénní službu  poskytujeme v čase dle dohody s klientem
 • službu zajišťujeme v obci Tmaň a jeho místních částech
 • věková struktura cílové skupiny:
 • - dospělí (27- 64 let), mladší senioři( 65- 80 let), starší senioři( nad 80 let)
 • - osoby s chronickým onemocněním
 • - osoby s tělesným postižením
 • - rodiny s dítětem/dětmi

Jakým způsobem o službu požádat

Jak požádat o umístění v Domě s pečovatelskou službou Tmaň

 • osobně u vedoucí PS na OÚ Tmaň, Sídliště 50, Tmaň 267 21, tel. 311 689 874,
 • e-mail: ucetnidps@seznam.cz
 • vedoucí PS Vás seznámí  s podmínkami přijetí, předá Vám  žádost o umístění , kde zdravotní stav potvrzuje ošetřující lékař nebo lékař specialista
 • z evidovaných žádosti je sestavován seznam žadatelů, který projednává Sociální komise při obci Tmaň a schvaluje Rada obce
 • jedna z podmínek umístění v domě: potřeba pečovatelské služby

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje

Středočeský kraj